«АТ «СК «АВАНГАРД» має 23 чинні ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на право здійснення страхування з вищезазначених видів страхування.

 1. Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
 2. Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
 3. Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
 4. Добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) вантажів та багажу (вантажобагажу)];
 5. Добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я);
 6. Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного);
 7. Добровільне страхування від нещасних випадків;
 8. Добровільне страхування медичних витрат;
 9. Добровільне страхування фінансових ризиків;
 10. Обов’язкове особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);
 11. Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;
 12. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварії екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.
 13. Обов’язкове медичне страхування.
 14. Обов’язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів.
 15. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів.
 16. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.
 17. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї.
 18. Обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.
 19. Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).
 20. Добровільне страхування сільськогосподарської продукції.
 21. Добровільне страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій.
 22. Добровільне страхування інвестицій.
 23. Добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби.