Розкриття інформації емітентом

Повне найменування товариства: Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Авангард»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33152560
Місцезнаходження емітента: 01133, м. Київ, Печерський р-н, вул. Євгена Коновальця 32 «б» оф.1016
Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 502-22-70 (044) 502-22-69
Електронна поштова адреса емітента: head@avangard-ic.com